Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga är förenat med särskilda risker. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor.

Att hantera brandfarliga varor kan kräva tillstånd. Om din hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig eller inte styrs av vilken typ av och vilka mängder brandfarlig vara som hanteras, i vilken typ av verksamhet som hanteringen ska ske samt om hanteringen ska ske inomhus eller utomhus.

I ditt hem

Exempel på brandfarlig vara som kan finnas i ditt hem är tändvätska, lacknafta, gasol (propan och butan) och sprayburkar.

Viktigt att tänka på:
• Förvara i originalförpackningen, på ett säkert ställe, oåtkomligt för barn.
• Ha så få brandfarliga varor hemma som möjligt.

Läs om brandfarlig vätska på Räddningstjänsten Jämtlands hemsida.

Tillstånd

Om du hanterar brandfarliga varor i större mängd eller yrkesmässigt så krävs enligt lagen tillstånd för detta. Information om hur du, ditt företag eller din förening anmäler hantering av brandfarlig vara hittar du i vår tillståndsguide.

Tillståndsguide

Det är Räddningstjänsten Jämtland som handlägger tillstånd för brandfarliga varor. Besök Räddningstjänsten Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats.

Brandfarlig vara som avfall

Alla brandfarliga varor är mer eller mindre farliga för miljön. Därför får du inte hälla ut dem i avloppet eller i mark och vatten utomhus.

Lagstiftning

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.