Brandsäkerhet hemma

Från första lilla flamma till att huset brinner för fullt går ofta väldigt fort. Det är därför viktigt att utrusta ditt hem, agera förebyggande samt veta hur att agera vid händelse av brand.

Brandvarnare

Från första lilla flamma till att huset brinner för fullt går ofta fort, redan efter ett par minuter gör röken det livsfarligt för alla därhemma. Det är därför viktigt att du i tidigt skede blir uppmärksammad om brand för att hinna agera innan situationen blir för farlig. Brandvarnare är därför viktigt att utrusta ditt hem med och också lag på.

På brandskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om brandvarnare och vad som är bra att tänka på.

Annan brandskyddsutrustning

Utöver brandvarnare finns annan brandskyddsutrustning som kan vara bra att ha hemma så som brandsläckare och brandfilt. Mer om detta kan du också läsa om på brandskyddsföreningens hemsida.

Brandrisker i hemmet

Några större källor till brandrisk i hemmet är spisen i köket, eldstäder och mobilladdare.

Brandrisk i köket

Förebygg bränder genom att hålla rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör även spisfläkten och ugnen då och då. En ”spisvakt” är ett bra hjälpmedel om man är orolig för att glömma en påslagen spis.

Läs om spisvakt (Brandskyddsföreningen). Länk till annan webbplats.

Eldstäder

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Läs mer om brandskydd kopplat till eldstäder (Brandskyddsföreningen). Länk till annan webbplats.