Sotning och brandsskyddskontroll

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras av behöriga sotare för att få användas och för att minimera risken för soteld.

Visste du att 3 av 10 bränder i villor, flerbostadshus och fritidshus är eldstadsrelaterade, sotning därför jätteviktigt. Sotningen är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Vid eventuell soteld - ring alltid 112!

Det är Räddningstjänsten Jämtland som har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll inom Bergs och Härjedalens kommun, men själva sotningen och kontrollerna utförs av entreprenör.

Vid frågor

Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på.

Allmänt om sotnings och brandskyddskontroll kan du läsa om på Räddningstjänstens hemsida.