Krisberedskap

 • Hemberedskap

  Att ha hemberedskap innebär att du ska kunna klara dig i en vecka utan samhällets hjälp och med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre – oavsett vad som har hänt.

 • Krisstöd

  När det inträffar större händelser som påverkar många i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning.

 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) används för att varna dig om att något allvarligt har hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

 • Trygghetspunkter

  En trygghetspunkt är en mötesplats för kommuninvånare som behöver stöd vid en kris eller andra samhällsstörningar. Arbete pågår om var trygghetspunkterna ska finnas placerade.

 • Lokal servicepunkt

  Bergs kommun har ett antal servicepunkter i kommunen. Syftet med servicepunkterna är att stärka informationen till medborgarna, skapa en mötesplats, förbättra tillgång till internet samt att förstärka befintlig servicen på orten.

 • Beredskapsvecka

  Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig.