Beredskapsvecka

Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Det finns tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap (hemberedskap)
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Beredskapsveckan genomförs alltid under vecka 39. 2022 var temat mat och vi återkommer med information om vad 2023 års kampanj handlar om. Se mer på Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.