Krisstöd

När det inträffar större händelser som påverkar många i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning.

I vanliga fall finns tillräckligt med resurser för att stödja drabbade människor, men vid allvarliga händelser räcker inte alltid dessa till utan en kraftsamling måste ske. För att kunna hjälpa enskilda personer eller grupper som drabbats vid kriser, olyckor eller andra oväntade händelser har Bergs kommun en POSOM-grupp som aktiveras när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

För dig som är privatperson och drabbats av nära anhörigs dödsfall, egen eller annans olyckshändelse, brott eller hamnat i en annan svår situation. För dig har organisationen POSOM sammanställt kontaktuppgifter till stödgrupper dit du kan vända dig för att få stöd i din situation: Rikstäckande stödgrupper – POSOM Länk till annan webbplats.

POSOM är en grupp frivilliga personer som är en del av kommunens krisberedskap och kan aktiveras för att hjälpa människor vid kris, olycka eller andra händelser. Förkortningen står för psykiskt och socialt omhändertagande, och gruppen består av personer med olika kompetenser som frivilligt tagit på sig uppdraget. För mer information om POSOM: POSOM.

Är du intresserad av att bli stödperson?

Engagerade människor som är villiga att möta människor i kris och som är medvetna om sina egna starka och svaga sidor behövs. Om du är intresserad av att bli stödperson kontaktar du Bergs kommuns POSOM-samordnare genom att fylla i kontaktformuläret på sidan POSOM.