Lokal servicepunkt

Bergs kommun har ett antal servicepunkter i kommunen. Syftet med servicepunkterna är att stärka informationen till medborgarna, skapa en mötesplats, förbättra tillgång till internet samt att förstärka befintlig servicen på orten.

Berg är en utpräglad glesbygdskommun och med servicepunkterna kan vi skapa en yta för demokratisk delaktighet, där man till exempel kan ta del av kommunal information och handlingar på ett smidigt sätt.

Servicepunkter har anordnats på butiker, caféer och på andra naturliga mötesplatser som anmält intresse för att bli servicepunkt. Kravet har varit att man ska ha en liten yta som man kan upplåta till kommunen, en caféhörna och tillgång till fritt trådlöst nätverk.

Servicepunkterna finns i:

  • Ljungdalen (Turistbyrån)
  • Myrviken (Frendo)
  • Rätan (Tempo)
  • Skålan (Bygdegården)
  • Storsjö (Handlar’n)
  • Svenstavik (OK/Q8)
  • Åsarna (Tempo)