Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en mötesplats för kommuninvånare som behöver stöd vid en kris eller andra samhällsstörningar. Arbete pågår om var trygghetspunkterna ska finnas placerade.

I Bergs kommun är det tänkt att det ska finnas ett antal olika trygghetspunkter som aktiveras vid en kris eller samhällsstörning. Alla trygghetspunkter kommer nödvändigtvis inte vara aktiva samtidigt så därför är det viktigt att du som kommuninvånare vet vilka trygghetspunkter som finns i kommunen.