Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Signal för VMA eller Viktigt meddelande till allmänheten.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) används för att varna dig om att något allvarligt har hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Du kan få VMA i flera olika kanaler

  • via radio och TV
  • från krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm

I vissa fall kan du bli varnad genom

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området
  • utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm. I Bergs kommun finns inget sådant larm.

Gör så här när du nås av ett VMA:

  • lyssna på Radio P4 Jämtland för att få mer information
  • på SVT:s text-TV sidan 599 publiceras samma meddelande skriftligt som läses i radion

För mer information vid ett VMA, ring informationsnumret 113 13 eller följ information på krisinformation.se och kommunens webbplats. Ring inte nödnumret 112 för att ställa frågor om VMA.

Finns utomhusvarning ”Hesa Fredrik” i Bergs kommun?

Det finns cirka 4 200 varningsanläggningar fördelade på 234 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

Bergs kommun har i dagsläget ingen utomhusvarning, utan vi får våra varningar ändå via till exempel radio P4, TV, sms, krisinformation.se Länk till annan webbplats. (app och webb), SOS Alarms app 112 och Sveriges Radio Play för notifieringar om Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Det är kommunen som genom vårt risk- och sårbarhetsarbete analyserar behovet av utomhusvarningen, och kommunen har fram till den senaste RSA-genomgången (2019) inte bedömt att det föreligger ett sådant behov.

För mer information

Varnings- och informationssystem i Sverige (msb.se) Länk till annan webbplats.
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hur kommunicerar Bergs kommun vid en extraordinär händelse?

Vår webbplats

Vi använder hemsidan www.berg.se för att informera om extraordinära händelser.

Facebook

Vi kan komma att använda Bergs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats. för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.

Telefon

Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt. Bergs kommun har ett extra informationsnummer som vi öppnar om vi bedömer att krisen är allvarlig. Numret är 0687 – 161 13. Dit kan du ringa för att få svar på frågor om händelsen.