Totalförsvar

 • Hemberedskap

  Att ha hemberedskap innebär att du ska kunna klara dig i en vecka utan samhällets hjälp och med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre – oavsett vad som har hänt.

 • Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen (ej militären) fysiskt skydd vid krig. Skyddsrummen anses vara allmän plats, vilket innebär att vem som helst kan söka skydd i skyddsrummen, det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

 • Totalförsvarsplikt och krigsplacering

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt har hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.