Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen (ej militären) fysiskt skydd vid krig. Skyddsrummen anses vara allmän plats, vilket innebär att vem som helst kan söka skydd i skyddsrummen, det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

I Sverige finns det ungefär 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor du på landsbygden eller i hus kanske du själv eller grannen har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002 och många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras. Det utreds om det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum menar att Sverige ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går, men ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

Det enda skyddsrum som finns i Bergs kommun ligger i Svenstavik och rymmer 37 personer. Det är MSB som ansvarar för att antalet skyddsrum är tillräckligt. Det finns inga bestämmelser för vem som är viktigast att ge plats till i skyddsrum eller att någon skulle ha förtur. Du kan söka andra skyddsrummen i närheten av kommunen alternativt på andra ställen som du besöker i Sverige; MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats. .

Här kan du läsa med om Sveriges skyddsrum

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.