Totalförsvarsplikt och krigsplacering

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Totalförsvaret, som består av militärt och civilt försvar, är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige att möta olika angrepp. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta dessa angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och ytterst krävs det en personlig insats av oss alla.

Hur ser hotet mot Sverige ut?

På Försvarsmaktens sida Säkerhetsläget i Östersjön - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkerhetsläget och de åtgärder som Försvarsmakten vidtar.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Det är många barn och unga som känner oro med anledning av kriget i Ukraina. För att du som till exempel förälder, närstående eller skolpersonal ska kunna prata med barn om denna oro har Försvarsmakten tillsammans med socionomen Marie Angsell från organisationen BRIS, tagit fram en lista på handfasta råd: Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Totalförsvarsplikt

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt i Försvarsmakten
  • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om, till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.
  • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det kan betyda att man 1) fortsätter på sitt vanliga jobb, 2) tjänstgör enligt särskilt avtal som man kan ha genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, eller 3) får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikt: Totalförsvarsplikt (msb.se) Länk till annan webbplats., Totalförsvarsplikt - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vad innebär det att vara krigsplacerad?

Vid höjd beredskap ska organisationer fortsätta sin verksamhet så långt som möjligt. Du som är anställd kan bli krigsplacerad, vilket innebär en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra börjar när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Varje organisation har ett ansvar att informera sina anställda om att de är krigsplacerade. Det ska framgå i till exempel anställningsavtalet.

Här kan du läsa mer om krigsplacering: Frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering (msb.se) Länk till annan webbplats.