Trygghetsskapande och brottsförebyggande

 • Grannsamverkan

  Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området.

 • Hjärtstartare

  Hjärtstartare, även kallat defibrillator är en anordnings om används för att få hjärtat att slå igen för en person som drabbat av hjärtstillestånd. Här hittar du mer information om var dessa är placerade i kommunen.

 • Hot och våld

  Både du som är utsatt för våld och den som utsätter dig för våld behöver hjälp. Du behöver bli trygg och den som utsätter dig för våld behöver förändra sitt beteende. Har ni barn behöver barnen få en trygg uppväxtmiljö utan hot och våld.

 • Medborgarlöften

  Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

 • Skydda dig mot brott

  För att undvika att drabbas av olika typer brott kan du som privatperson ta till enkla åtgärder. På länken nedan får du bland annat tips på hur du kan försvåra för bil- eller cykeltjuven och vad du kan göra för att förebygga inbrott i din bostad.

 • Sök statistik över anmälda brott

  I Statistikdatabasen över anmälda brott hittar du statistik över anmälda brott, det vill säga brott som anmälts till och registrerats av Polismyndigheten, Tullverket, Åklagar- eller Ekobrottsmyndigheten.

 • Trygg på nätet

  Bedrägerier, näthat, gromning och sexuella ofredanden är några av de brott på nätet som tyvärr blir allt vanligare.

 • Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.