Grannsamverkan

Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området.

Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, såsom bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Detta genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Så startar du upp grannsamverkan

För att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar du först dina grannar och stämmer av intresset för att starta upp. Om du och dina grannar är överens kontaktar ni den lokala polisen eller kommunen.

Ni behöver då utse en kontaktperson i området som är länken mellan er boende och polisen och kommunen. Att delta i grannsamverkan är gratis. Vill du veta mer? Kontakta oss!

För mer information: Samverkan mot brott – Grannsamverkan | Grannsamverkan Länk till annan webbplats.