Hot och våld

Både du som är utsatt för våld och den som utsätter dig för våld behöver hjälp. Du behöver bli trygg och den som utsätter dig för våld behöver förändra sitt beteende. Har ni barn behöver barnen få en trygg uppväxtmiljö utan hot och våld.

Vi finns här för att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd och hjälp så att du kan förändra din nuvarande situation. Du ska kunna leva tryggt och inte behöva vara rädd för att utsättas för hot och våld i ditt eget hem. Ta hjälp om du utsätts för våld!

Mottagning för socialtjänst i Bergs kommun
Centrum Mot Våld – Jämtlands Län (centrummotvald.se) Länk till annan webbplats.
Jämtland - BOJ (brottsofferjouren.se) Länk till annan webbplats.
KVINNOJOUREN Jämtlands län – 063-13 25 00 — Liv utan våld - vi finns för dig! Jämtlands län - Ring 063-13 25 00 Länk till annan webbplats.
Att bli utsatt för våld i nära relationer - 1177 Länk till annan webbplats.

Om du behöver akut hjälp

Sök vård akut eller på vårdcentral om du har ont eller skador

Ring Polisen på 112 i akuta situationer. Här kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan och hur de kan hjälpa dig som är utsatt. Länk till annan webbplats.

Om du vill ha råd och stöd

Läs här om Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. som är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Hit kan du ringa dygnet runt på 020-50 50 50.

Läs här om Unizon Länk till annan webbplats. som samlar 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På Unizon finns också kontaktuppgifter till kvinnojourer.

Läs här om ROKS Länk till annan webbplats., som är Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. De har samlat kvinno- och tjejjourer sedan 1984 och de deras webbplats finns kontaktuppgifter till kvinnojourer.

Skyddat boende

Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från den person som utsätter dig för våld kan du efter beslut av socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd.

Du ansöker om skyddat boende hos socialtjänsten.

Planera för din säkerhet

Berätta för någon som du litar på om din situation. Kontakta socialtjänsten, kommunens behandlare eller någon ideell verksamhet där du kan få stöd, samtal, juridisk rådgivning med mera. I kontakt med en ideell organisation kan du vara anonym.

Tänk ut säkra platser i närområdet. Ha en säkerhetsplanering.

  • Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig.
  • Ha viktiga saker som ID-kort/pass, mediciner, bankkort, pengar och nycklar packade för att snabbt kunna ta med dig.
  • Skriv dagbok. Anteckna och dokumentera dina skador.
  • Tänk på att din telefon och din dator kan kontrolleras.
  • Tro inte på att det inte kommer att hända igen.

Gör en polisanmälan. Våld är en brottslig handling.