Sök statistik över anmälda brott

I Statistikdatabasen över anmälda brott hittar du statistik över anmälda brott, det vill säga brott som anmälts till och registrerats av Polismyndigheten, Tullverket, Åklagar- eller Ekobrottsmyndigheten.

Denna statistik bygger på uppgifter från databasen för officiell kriminalstatistik.

Gör din egen sökning (bra.se) Länk till annan webbplats.