Försäkringar

Bergs kommun har många försäkringar. Egendom, ansvar, personal, fordon och barn och unga är några exempel.

Kommunens försäkringar hanteras av kommunens försäkringshandläggare.

Olycksfallsförsäkring

Kontakta försäkringsbolaget/anmäl skada Länk till annan webbplats.

​Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk och dygnet runt. Den omfattar elever, barn och andra grupper inom Bergs kommuns verksamhetsområde enligt följande specifikation.

 • Samtliga barn till och med 6 år som är folkbokförda i Bergs kommum (från födsel till att barnet börjar grundskolan).
 • Omsorgstagare som har insatser enligt LSS.
 • Elever i grund och gymnasieskola, samt friskolor, till och med 31 augusti det år som eleven slutar åk 9 eller gymnasieskola.
 • Barn i förskoleverksamhet/daghem/familjedaghem.
 • Elever från Bergs kommun i grund- och gymnasieskola i annan kommun till och med 31 augusti det år eleven slutar åk 9, gymnasieskola eller friskola.
 • Elever från annan kommun studerande i Bergs kommun, till den del eleven ej omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring.
 • Deltagare i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning.
 • Elever i SFI.
 • Folkbokförda i Bergs kommun i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning på annan ort.
 • Personer som deltar i praktik/arbetsträning i kommunens regi.
 • Elever i individuella program.
 • Personer placerade i kontaktfamiljer eller fosterhem.

Med reservation för ändringar, försäkringsbrevets text gäller.

Försäkringar för anställda

Kommunen försäkrar den egna personalen i tjänsten, samt när personalen reser i tjänsten. Dessa försäkringar gäller även för förtroendevalda.

Fordonsförsäkring

​Försäkring av kommunens fordonspark.

Egendomsförsäkring

Försäkring av kommunens egendom och ansvar.