Krigsorganisation

För att vi ska kunna upprätthålla vår verksamhet under höjd beredskap behöver vi planera för krigsorganisation.

Grunden för våra beredskapsförberedelser regleras i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och tillhörande förordning (2006:637). Av bestämmelsen framgår att vi ska vidta de förberedelser som behövs för vår verksamhet under höjd beredskap, det vill säga vår krigsorganisation, den personal som behövs tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att vi ska kunna höja vår beredskap och bedriva verksamheterna under höjd beredskap.

När höjd beredskap väl råder kan regeringen besluta om att de anställda ska kvarstå i sin anställning genom allmän tjänsteplikt. För att vi på förväg ska veta att vi kan personalförsörja våra verksamheter vid höjd beredskap behöver vi planera för om personalen är tillgänglig vid höjd beredskap eller om den tas i anspråk av totalförsvaret i övrigt genom värnplikt eller civilplikt.

Mer information om krigsplacering och totalförsvarsplikt.