Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Har du misstankar om brott?

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Polisen Länk till annan webbplats..

Arbetet i Bergs kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kommunens plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är en del av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremism. Länk till annan webbplats.

Stöd för personer som vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och anhöriga

Du kan vända dig till socialtjänsten för råd, stöd och hjälp. Ring kommunens växel på 0687-161 00 och begär "mottagningsfunktion" för att komma i kontakt med Socialtjänsten.

Det finns också civilsamhällesaktörer på nationell nivå som du kan kontakta:

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering

Orostelefonen vänder sig till personer som vill lämna en våldsbejakande miljö, och deras anhöriga.

Orostelefon om radikalisering på Rädda Barnens hemsida Länk till annan webbplats.

Exit

Exit på Fryshuset är en verksamhet där du som aktiv i nationella rörelser kan få hjälp att lämna dessa. Även anhöriga kan få hjälp hos Exit.

Exit Länk till annan webbplats.

Hjälpkällan

Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Hjälpkällan Länk till annan webbplats.

IKOS

IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga. För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.