Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Bidrag till idrottsföreningar 2022 - 2023

De stöd som idrottsföreningar kan söka är:

  • Projektstöd till anläggningar – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.
  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.
  • Återstartsstöd - söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.

Information om stöden på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott och kan sökas två gånger per år.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.