Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Bidrag till idrottsföreningar

RF-SISU Jämtland-Härjedalen hjälper specialdistriktsförbund och idrottsföreningar att utvecklas. De har både personella och ekonomiska resurser för att stötta er verksamhet. Läs mer om de olika stödformerna på deras hemsida. Om du har frågor och funderingar kan du kontakta idrottskonsulenten för Bergs kommun för att få råd eller bolla idéer.

Kontaktuppgifter RF-SISU Jämtland-Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om stöden på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott och kan sökas två gånger per år.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.