Avdelare
Nyhetsbrev Bergs kommun
Mars 2024
Nyheter
Annonsera i tidningen Bergsliv!
Bergsliv är ett magasin där vi vill hylla livet i Bergs kommun. Magasinet ges ut en gång per år och består av en mix av längre redaktionella artiklar och kortare notiser med fakta och information. I magasinet finns även en upplevelseguide som sträcker sig över barmarkssäsongen.
Som företag eller förening har du möjlighet att synas i Bergsliv med din verksamhet – visa upp dig för nya och gamla bergsbor och inte mist till alla cirka 5000 fritidshusägare i kommunen. Tidningen Bergsliv gör det enkelt för turister och semesterfirare att hitta dig och din verksamhet.
Läs mer här: Annonsera i magasinet Bergsliv - Bergs kommun

Feriepraktik inför sommaren - anmäl senast 31 mars
Feriepraktik är ett sommarjobb som ger skolungdomar en första kontakt med arbetslivet och en chans att tjäna egna pengar.
Precis som tidigare år kan folkbokförda skolungdomar i Bergs kommun mellan 14 och 17 år söka feriepraktik under sommaren. År 2024 är det ungdomar födda 2006, 2007, 2008 eller 2009 som kan söka.
Arbetstiden är cirka 5 timmar om dagen i tre veckor . Sommaren är därför uppdelad i tre perioder:
Period 1: 17 juni - 5 juli 2024
Period 2: 8 juli - 26 juli 2024
Period 3: 29 juli - 16 augusti 2024
Läs mer här: Feriepraktik - Bergs kommun

Seminarie om finansiering för företagare den 16 april
Vi ordnar en kväll med information för företag i Berg som har behov av kapital för att utveckla sin verksamhet. Det handlar om lån till företagare från bank och andra samt om företagsstöd. Medverkar gör Almi, bank, Norrlandsfonden och Region Jämtland Härjedalen.
Vi ses i Svenstavik den 16 april kl 18-20.30.
 Anmäl att du kommer till Lena Håkansson, 0687-164 03 eller lena.hakansson@berg.se

Civil beredskap i Bergs kommun, 18 april
I en alltmer osäker omvärld är det viktigt att alla, från offentliga aktörer till privata företag och enskilda invånare, tar ansvar för att stärka beredskapen och möta utmaningarna i kriser och krig. Näringslivet, föreningslivet och frivilligverksamheter spelar en självklar och central roll för att öka samhällets motståndskraft. Vi bjuder därför in till en träff där vi, tillsammans med representant från Länsstyrelsen Jämtland län, informerar om det svenska civila beredskapssystemet, för att sedan diskutera hur vi kan samverka tillsammans framöver!  
Vart: Kumminåkern i Svenstavik (Det nya trygghetsboendet).  När: 18:00 – 20:00.  Fika från 17:30.  Conny Bodén – ansvarig för Säkerhetsenheten, Bergs kommun. 
För anmälan: OSA senast 14 april till sakerhet@berg.se. Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller! 

Kurs 22 april – Bli sök- och bokningsbar på webben
Trampolin PR håller i kursen ”Bli sökbar och bokningsbar på webben. Handlar
bland annat om hur googles söksystem fungerar, guidning i bokningssystem och hur man driver besök till hemsida och bokning.
Svenstavik den 22 april kl 16 i Bergssalen på Kommunhuset. 
För anmälan: Utbildningar inom kommunikation och marknadsföring | Trampolin PR
Företagsrådgivning - en del av den kommunala energi och klimatrådgivningen
Energikontoret genomför gärna platsbesök hos företagen för att se över energikostnaderna hos det specifika företaget.  
Energirådgivaren kommer ut till företaget och sitter ner tillsammans och företagaren får berätta om verksamheten och energiförbrukningen.
Man gör sedan en rundvandring i lokalerna där man tillsammans går runt och tittar på verksamheten och lokalerna med ”energiglasögon”.
Läs mer här: Företag – Energirådgivarna (energirad.se)
Eleffektbrist
Energimyndigheten arbetar tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag för att planera och hantera olika situationer som kan uppstå vid elbrist. Planeringsprocessen heter Styrel, det vill säga elen styrs till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera. Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Samhällsviktig verksamhet finns inom sjukvård, livsmedelsförsörjning och transport men även inom andra områden. Om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla den till kommunen; lämna uppgifter kring verksamheten och motivera varför den ska anses vara samhällsviktig.
Läs mer här: Eleffektbrist - Bergs kommun
 
Ikon Ikon
Granskog
Granskog
Avdelare
Avregistrera dig från mer information