Translate

Om du önskar att läsa informationen på denna webbplats på ett annat språk kan du använda dig av Google Translate.

Om du öppnar webbplatsen i webbläsaren Google Chrome kan du översätta webbplatsen direkt i webbläsaren.

  1. Öppna en webbsida som är på ett annat språk.
  2. Välj Översätt till höger om adressfältet.
  3. Välj önskat språk.