• Barn, ungdom och utbildning

  Förskola, fritidshem, grundskola, Fjällgymnasiet, vuxenutbildning, kulturskola, ung i kommunen

 • Bygga, bo och miljö

  Bygga nytt, ändra och riva, avfall, vatten och avlopp, detaljplaner, lediga tomter, kontroll av livsmedel, miljöskydd

 • Kommun och politik

  Anslagstavla, diarium och arkiv, kommunens ekonomi och budget, politisk organisation, press- och informationsmaterial, tjänstemannaorganisation

 • Näringsliv och arbete

  Arbetsmarknadsinsatser, lediga jobb, näringsliv, tillståndsguide, företagsstöd

 • Omsorg och stöd

  Anhörigstöd, försörjningsstöd, frivilliga uppdrag, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, socialtjänstens mottagning, äldre, våld och hot

 • Uppleva och göra

  Besök Bergs kommun, bibliotek, friluftsliv, friluftslånet, idrottsanläggningar, föreningsliv och föreningar

 • Trygghet och säkerhet

  Beredskap, kommunens säkerhetsarbete, krisinformation, POSOM, våldsbejakande extremism

 • E-tjänster och självservice

  Använd kommunens e-tjänster för att utföra ärenden digitalt och när det passar dig

 • Saepmie

  Om kommunens uppdrag som samiskt förvaltningsområde och våra sidor på sydsamiska

Frågor & svar

Populära e-tjänster