Omsorg och stöd

 • Akut hjälp

  Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden.

 • Äldre

  Ansök om stöd och omsorg, boenden för äldre, färdtjänst samt hemtjänst och stöd hemma. Information om boenden, mat på boenden och stöd vid kognitiv sjukdom.

 • Stöd till anhöriga och närstående

  Bergs kommun erbjuder olika typer av stöd för dig som är anhörig eller vän till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsvariation.

 • Ekonomi och försörjningsstöd

  Information om budget- och skuldrådgivning, försörjningsstöd och konsumentvägledning.

 • Familj, barn och ungdom

  Om kommunens stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Information om Familjens Hus, adoption och individ- och familjeomsorg.

 • Frivilliga uppdrag

  Information om anhörigbehörighet och frivilliga uppdrag som god man, kontaktfamilj, social kontaktperson och särskilt förordnad vårdnadshavare.

 • Funktionsvariationer

  Ansök om hjälpmedel eller parkeringstillstånd, stöd eller boende enligt LSS eller SoL.

 • Hälso- och sjukvård

  Läs om Bergs kommuns folkhälsoarbete, hemsjukvård, hälso- och sjukvård, MAS, patienträttigheter och rehabilitering.

 • Dödsfall och begravning

  Information om dödsboanmälan.

 • Missbruk, riskbruk och beroende

  Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Eller är du orolig för eller har funderingar kring ditt eget drickande, bruk av droger eller spel? Till socialtjänsten kan du vända dig för råd, stöd eller behandling vid riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik.

 • Mottagning för socialtjänsten

  Till socialtjänstens mottagning kan du vända dig om du är i behov av stöd för dig själv men även om du är orolig för någon annan.

 • Lämna synpunkter eller klagomål inom omsorg och stöd

  Att ta emot och ta tillvara synpunkter och förslag är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter om hur vi sköter vårt uppdrag ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.