Missbruk, riskbruk och beroende

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Eller är du orolig för eller har funderingar kring ditt eget drickande, bruk av droger eller spel? Till socialtjänsten kan du vända dig för råd, stöd eller behandling vid riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik.

Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan vi ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att genom individ- och familjeomsorgen få vård i öppenvård eller på ett behandlingshem.

Vill du komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation? Tveka då inte att höra av dig!

Så ansöker du om stöd eller anmäler om oro för någon

Vill du ansöka om stöd eller anmäla om oro för någon med missbruk eller beroendeproblematik så kontaktar du socialtjänstens mottagning på vardagar 08.00-12.00 via kommunväxeln på telefon 0687-161 00 eller via detta kontaktformulär.

Din ansökan utreds därefter av en socialsekreterare som tar kontakt med dig för mer information. För att du ska få rätt insats tittar en socialsekreterare på vilken hjälp som just du behöver och du ges möjlighet att vara delaktig i utredningen. Utgångspunkten är att alla stöd- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.

Anställda inom socialtjänsten och öppenvården omfattas av tystnadsplikt.

Våra stöd- och behandlingsinsatser

Vi erbjuder kvalificerade stöd- och behandlingsinsatser för dig som har problem med missbruk och beroende. Insatser ges med biståndsbeslut från socialtjänsten.

Insatser som bl. a erbjuds inom kommunens öppenvård, Familjens Hus:

  • Råd- och stödsamtal
  • Motiverande samtal (MI)
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Tolvstegsprogrammet
  • RePulse
  • Previct

Inom kommunens öppenvård Familjens Hus erbjuds också fem råd- och stödsamtal utan att biståndsbeslut behövs. Du kan då själv kontakta Familjens Hus via detta kontaktformulär

Utöver stöd- och behandlingsinsatser inom kommunens öppenvård kan du hos socialtjänsten även ansöka om kontaktperson, familjehem för vuxna och behandlingshem. Det kan också vara aktuellt med medicinska insatser och socialtjänsten kan i så fall med ditt samtycke samverka med hälso- och sjukvården kring dig och dina behov.

Vi arbetar kommunövergripande, enligt individuella och tidsbegränsade beslut, men också utan formella beslut vid: Öppen träffpunkt, Öppen insats, Uppsökande och förebyggande arbete. Informerande/motiverande arbete.

Öppen insats: Du kan komma utan att bli registrerad och även anonymt.

Rådgivningstelefon: Ring kommunens växel, tel: 0687-161 00, och begär "mottagningsfunktion".

För anhöriga och närstående

Som anhörig eller närstående till någon med missbruk- och beroendeproblematik kan du få anhörigstöd genom enskilda samtal med behandlare inom kommunens öppenvård, Familjens Hus. Du kan då kontakta socialtjänstens mottagning på vardagar 08.00-12.00 via kommunväxeln på telefon 0687-161 00 samt via detta kontaktformulär eller direkt kontakta Familjens Hus via detta kontaktformulär.

Många anhöriga och närstående undrar också om tvångsvård för personer med missbruk, socialtjänsten kan också svara på frågor om detta för dig som är närstående till någon.

Vad är riskbruk? Hjälp och självskattningsverktyg för att hjälpa dig bedöma

Det finns mycket information och olika webbaserade verktyg som kan hjälpa dig som funderar på om ditt eget eller någon annans beteende är okej.

Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats. och Droghjälpens Länk till annan webbplats. webbplatser finns både information och test du kan göra för att skatta ditt eget bruk av alkohol eller droger.

Mer information och stöd