Ekonomi och försörjningsstöd

  • Budget- och skuldrådgivning

    Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Vänd dig till budget- och skuldrådgivaren i Bergs kommun.

  • Försörjningsstöd

    Har du svårt med att få pengarna att räcka till? Då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av så kallat försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Om du behöver hjälp för att klara viktiga utgifter som hyra, el, mat eller mediciner kan du kontakta kommunens socialtjänst.