Saepmie

 • Information på samiska

  Information om kommunens verksamheter på sydsamiska.

 • Nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommuner och andra myndigheter.

 • Saemien raerie, samiska rådet

  Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Alla beslut bör tas i total enighet.

 • Samebyar i Bergs kommun

  I kommunen finns fyra samebyar vilkas betesområden stäcker sig över flera kommungränser. Samebyarna är Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen och Njarke.

 • Samiskt förvaltningsområde

  Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.