Saepmie

 • Information på samiska

  Information om kommunens verksamheter på sydsamiska.

 • Nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommuner och andra myndigheter.

 • Saemien raerie, samiska rådet

  Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Alla beslut bör tas i total enighet.

 • Samebyar i Bergs kommun

  I kommunen finns fyra samebyar vilkas betesområden stäcker sig över flera kommungränser. Samebyarna är Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen och Njarke.

 • Samiskt förvaltningsområde

  Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

 • Språk- och kulturinventering

  Vi vill veta vilka nationella minoriteter, språkkompentenser och behov som finns inom Bergs kommun, Bïerjen tjïelte. Inventeringen är frivillig, men ditt svar är värdefullt och hjälper oss att vara ett aktivt samiskt förvaltningsområde. Vi vill möta och tillgodose de behov som faller inom ramen av lagen om nationella minoriteter och minoritetssspråk.