E-tjänster och självservice

 • E-tjänster för bygga, bo och miljö

  Ansök om bygglov, planbesk, tekniskt samråd. Anmäl kompostering av matavfall eller ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang. Ta del av beslut som granne eller sökande.

 • E-tjänster för barn, ungdom och utbildning

  Anmälan till SFI, ansök om barnomsorg, uppsägning av barnomsorgsplats, ansök om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem, ansök om inackorderingsbidrag, ändrad inkomstuppgift

 • E-tjänster för kommun och politik

  Anmäl autogiro, ställ dig i kommunens tomtkö, begär register utdrag, lämna medborgarförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter

 • E-tjänster för näringsliv och arbete

  E-tjänster för alkohol och tobakstillstånd däribland ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd, anmälan av ölförsäljning och serveringsansvariga

 • E-tjänster för omsorg och stöd

  E-tjänster för dödsboanmälan, orosanmälan, nyansökan och återansökan om försörjningsstöd, intresseanmälan för kontaktfamiljer, familjehem, jourhem eller kontaktpersoner

 • E-tjänster för upplev och göra

  E-tjänster för att ansöka om lånekort och föreningsbidrag från Bergs kommun

 • Övriga e-tjänster

  Övriga e-tjänster, bland annat för medgivande av publicering av namn och foto

 • E-tjänster för kultur och fritid

  E-tjänster för kultur och fritid, däribland bokningsförfrågningar för att boka eller hyra lokal

 • Blanketter

  Saknar du en e-tjänst för ditt ärende? Vi har samlat kommunens blanketter i vår e-tjänsteportal.