E-tjänster för upplev och göra

  • Ansök om lånekort

    Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och annan media på biblioteket. Det kostar inget att låna, men för att kunna ge en god service har vi regler som alla behöver följa.

  • Föreningsbidrag Bergs kommun

    Våra föreningsbidrag söker du i e-tjänsten här nedan (blå knapp). För att kunna göra det behöver både du som söker och din förening ha ett konto. Inloggning görs med BankId. I denna e-tjänst kan du söka olika typer av föreningsbidrag i Bergs kommun.