Kommun och politik

 • Anslagstavla

  Detta är den digitala versionen av Bergs kommuns officiella anslagstavla. Det finns också en anslagstavla i kommunhuset i Svenstavik. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser. Längre ner på sidan hittar du hur du kontaktar Demokratistöd och mer information om hur du kan överklaga beslut.

 • Demokrati och dialog

  Information om kommunens diarium och arkiv, klagomål och synpunkter, medborgardialog, medborgarförslag, visselblåsning och ärendehantering.

 • Ekonomi och budget

  Läs mer om avgifter och taxor, kommunens budgetarbete, konsumentvägledning och hur du betalar eller skickar fakturor till/från kommunen.

 • Mänskliga rättigheter

  Läs mer om kommunens integrationsarbete, ansvar som en del av samiskt förvaltningsområde och nationella minoriteters rättigheter.

 • Politisk organisation, möten och protokoll

  Information om och protokoll från kommunens nämnder, råd och utskott.

 • Pressinformation

  Bergs kommuns logotyper finns här för nedladdning. Här hittar du också vår kommunikationspolicy och varumärkespolicy med bildmanér och grafisk profil. Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med kommunikationsfunktionen på Bergs kommun.

 • Utveckling och kvalitetsarbete

  Läs mer om kommunens pågående och avslutade projekt, besöksnäringsstrategi samt tillväxtprogram, folkhälsoprogram och miljöprogram.

 • Verksamhet och organisation

  Läs mer om kommunens tjänstemannaorganisation, borgerliga ceremonier, kommunfakta och statistik, styrande dokument och nyheter.

 • Överklaga beslut

  Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det.