Politisk organisation, möten och protokoll

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. De 31 politikerna i kommunfullmäktige utses av kommuninnevånarna i allmänna val vart fjärde år.

 • Kommunrevisionen

  Revisionens huvuduppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen (KS) består av ledamöter som utses av kommunfullmäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

 • Kontakta din politiker

  Har du en fråga, fundering eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? På denna sida hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda i Bergs kommun.

 • Nämnder

  Möten och protokoll från kommunens nämnder: Fastighetsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Vård- och socialnämnden och Överförmyndarnämnden

 • Politiska partier

  Läs mer om vilja politiska partier som representeras i kommunfullmäktige.

 • Politisk organisation och sammanträdesplan

  Bergs kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. På dessa sidor finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

 • Råd

  Information om kommunens råd: BRÅ/Folkhälsoråd, samiska rådet, näringslivsråd och kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

 • Utskott

  Möten och protokoll från kommunens arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott, vård- och socialutskott och utvecklingsutskott.