Utskott

 • Personalutskottet

  Personalutskottet (PU) är organiserat under kommunstyrelsen. Personalutskottets främsta uppgifter är hantering av personalärenden. Personalutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

 • Samhällsbyggnadsutskottet

  Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) är organiserat under kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsutskottet ersätter plankommittén, markgruppen, bostadsutvecklingsgruppen samt lokalgruppen och samlar dessa frågar i utskottet. Samhällsbyggnadsutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

 • Utvecklingsutskottet

  Utvecklingsutskottet (UU) är organiserat under kommunstyrelsen. Utvecklingsutskottet hanterar frågor/ärenden som rör miljö, klimat samt föreningsliv. Utvecklingsutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

 • Vård- och socialutskottet

  Vård- och socialutskottet (VSU) är organiserat under vård- och socialnämnden. Vård- och socialutskottet hanterar individärenden som delegerats till utskottet från vård- och socialnämnden.