Politisk organisation och sammanträdesplan

Bergs kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. På dessa sidor finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Politisk och tjänstemanna organisation början på 2023 Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Stabsavdelningen Tillväxtavdelningen Valnämnden Överförmyndarnämnden Fastighetsnämnden Fastighetsavdelningen Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggavdelningen Utbildningsnämnden Utbildningsavdelningen Vård- och socialnämnden Socialtjänst Vård och omsorg LSS Arbetsutskottet Utvecklingsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Vård- och socialutskottet

Oppositionspartier är Bergspartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige i Bergs kommun har 31 ledamöter.

Läs mer om kommunfullmäktige i Bergs kommun

Nämnder, utskott och styrelser

I Bergs kommuns politiska organisation finns följande nämnder, utskott och styrelser:

I varje nämnd, utskott och styrelse finns lika många ersättare som det finns ledamöter.