Politisk organisation och sammanträdesplan

Bergs kommun styrs under mandatperioden 2022-2026 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. På dessa sidor finns protokoll och ärendelistor från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Organisationsschema över Bergs kommuns tjänstemannaorganisation och politiska organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Kommunchef Personalutskottet Utvecklingsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Stabsavdelningen Tillväxtavdelningen HR-avdelningen Valnämnden Överförmyndarnämnden Fastighetsnämnden Fastighetsavdelningen Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggavdelningen Utbildningsnämnden Utbildningsavdelningen Vård- och socialnämnden Vård- och socialutskottet Vård- och socialnämnden Socialtjänsten Verkställighet vård och omsorg Verkställighet LSS

Organisationsschema över Bergs kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisation

Oppositionspartier är Bergspartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige i Bergs kommun har 31 ledamöter.

Nämnder, utskott och styrelser

I Bergs kommuns politiska organisation finns följande nämnder, utskott och styrelser:

I varje nämnd, utskott och styrelse finns lika många ersättare som det finns ledamöter.