Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden (FN) ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning samt lokalvårdsfrågor. Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom nämndens ansvarsområde.

Fastighetsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium

Fastighetsnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

16 mars1 juni31 augusti19 oktober14 decemberVill du prenumerera på Fastighetsnämndens protokoll?

Hantera prenumeration