Demokrati och dialog

 • Diarium och arkiv

  Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, den rör alla som vill använda sina medborgerliga rättigheter. Principen innebär att alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

 • Medborgardialog

  Bergs kommun har på olika sätt arbetat med dialogmöten i olika frågor under de senaste tio åren, vilket har visat sig vara ett gott verktyg för att få bättre kunskap om medborgares och företagares förutsättningar och skapa bättre underlag till beslut.

 • Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

  Alla som är folkbokförda i Bergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och personer som saknar rösträtt får lämna förslag.

 • Synpunkter och förslag

  Ge oss beröm, kom med synpunkter eller förslag! Vi vill veta vad du tycker så att vi kan fortsätta utveckla och förbättra vår kommun på bästa sätt.

 • Val 2024 till EU-parlamentet

  Söndag den 9 juni 2024 är valdag för valet till EU-parlamentet, och förtidsvalet börjar redan den 22 maj. Här hittar du information om valet och om att rösta i Bergs kommun, samt länkar till viktig information.

 • Visselblåsning

  Nu kan du rapportera missförhållande via en anonym visselblåsartjänst.

 • Ärendehantering och offentlighet

  Alla handlingar som kommer till kommunen hanteras på samma sätt. Nedan följer information om hur en handling blir ett ärende och hur ärendet hanteras utifrån offentlighetslagstiftningen.