Visselblåsning

Nu kan du rapportera missförhållande via en anonym visselblåsartjänst.

En visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska anställda, volontärer, praktikanter och konsulter kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och en myndighet, och skyddas mot repressalier.

Lagen gäller rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang, där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det enligt regeringen gälla allvarliga förhållanden, angå personer som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis gälla frekventa och systematiska missförhållanden.

Lagen gäller också vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen, eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler.

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas däremot normalt inte av visselblåsarlagen.

Rapportera missförhållanden

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Skriv av den här länkadressen: whistle.qnister.com/Bergskommun och skriv in i din webbläsare.
  • Använd inte företagets dator eller nätverk.