Synpunkter och förslag

Ge oss beröm, kom med synpunkter eller förslag! Vi vill veta vad du tycker så att vi kan fortsätta utveckla och förbättra vår kommun på bästa sätt.

Beröm är alltid roligt att få, och lika roligt är det när du berättar för oss hur du tycker att vi kan utveckla och förbättra något. Vi vill helt enkelt veta hur du som kommunmedborgare eller besökare i vår kommun tycker att vi sköter vårt jobb.

Ge oss möjlighet att bättra oss!

När du berättar för oss vad du tycker ger du oss:

  • möjlighet att snabbt rätta till fel
  • underlag till förändrings- och förbättringsarbete

Vi arbetar med att ständigt förbättra oss, och att ta till vara synpunkter och förslag är en del i detta arbete. I första hand vill vi åtgärda eventuella fel och brister omedelbart när problem uppstår, men ibland lyckas vi mindre bra. När du inte är nöjd med hur vi hanterar ett ärende vill vi gärna veta det.

Dina synpunkter och förslag blir en allmän handling

Synpunkter och förslag som kommer in till oss registreras och blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon vill se en allmän handling lämnas den ut, efter att handlingen har sekretessprövats.

Lämna gärna dina synpunkter och förslag via vår e-tjänst!

Du kan också nå oss genom att


Sy​npunkter och förslag med sekretessinnehåll

När du lämnar synpunkter ​som innehåller känsliga uppgifter kan de sekretessbeläggas. Det betyder att de inte kan lämnas ut som allmän handling. Sekretessen gäller även för den som öppnar posten och ansvarar för att ärendet hamnar hos rätt person. Ärendet diarieförs och den nämnd som är ansvarig för frågan hanterar därefter ärendet.