Tillgänglighetsredogörelse för berg.se

Bergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur berg.se, och dess underwebb bergshyreshus.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vill du se innehåll från berg.se som inte är tillgängligt för dig, och som är beskrivet som undantaget i enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service nedan, meddela oss via kontaktformuläret.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till bergs.kommun@berg.se
  • ring växeln på 0687-161 00
Dina uppgifter
Dina uppgifter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktformuläret Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns pdf:er som är inskannade och därmed inte tillgänglighetsanpassade
  • Det finns även pdf:er som inte har en korrekt tabbordning, rubriker och alt-texter
  • Några få bilder saknar alt-texter
  • Några få sidor följer inte den standard som finns för ordning på rubriker (h1-h4)

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Google Captcha används på webbplatsen

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av berg.se, och Limepark, som byggt sidan har gjort en granskning av berg.se i samband av lansering av webbplatsen i januari 2023.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2023.

Webbplatsen publicerades den 23 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2023.