Verksamhet och organisation

 • Borgerliga ceremonier

  En borgerlig ceremoni är en begravning, namngivning eller vigsel som kan utformas helt fritt efter ens egna önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik. Det är viktigt med ceremonier och ritualer i livets olika skeden. Allt fler tycker att de helst bör stå i samklang med ens privata livssyn.

 • Författningssamling och styrande dokument

  Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Bergs kommun, exempelvis reglementen, föreskrifter, policydokument och strategier.

 • Kommunfakta och statistik

  Bergs kommun ligger nästan mitt i Sverige och har år 2022 en befolkningsmängd på 7 176 personer. Ytan är 5 753 km², och det bor ungefär 1,3 personer/km². Kommunen är i huvudsak en turism- och besöksnäringskommun.

 • Nyheter

  Här hittar du våra nyheter.

 • Tjänstemannaorganisation

  Information om kommunens tjänstemannaorganisation och avdelningar.