Ekonomi och budget

 • Avgifter och taxor

  Kommunen avgifter och taxor faställs av kommunfullmäktige då kommunens budget beslutas. Denna sida är samlingssida för kommunens samtliga taxor.

 • Betala faktura från kommunen

  Här hittar du information för dig som får fakturor från oss för exempelvis VA, renhållning, äldreomsorg eller barnomsorg. Som privatperson kan du få en e-faktura, du kan betala via autogiro, eller du kan få en pappersfaktura.

 • Budget och årsredovisning

  Två viktiga dokument i kommunens verksamhet är budgeten med verksamhetsplan och årsredovisningen. Budgeten talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar verksamheterna får till det. Årsredovisningen talar om hur det har gått.

 • Försäkringar

  Bergs kommun har många försäkringar. Egendom, ansvar, personal, fordon och barn och unga är några exempel.

 • Konsumentvägledning

  Konsumentverket ger vägledning kring köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Via vägledningen når du också Konsument Europa som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. Konsumentvägledningen hittar du via Konsumentverkets sida Hallå konsument

 • Organisationsuppgifter

  På denna sida hittar du Bergs kommuns organisationsnummer samt information om bankgiro och utlandsbetalningar.

 • Skicka faktura till kommunen

  Här kan du läsa hur du gör om du är leverantör till kommunen och ska skicka en faktura till oss.