Skicka faktura till kommunen

Här kan du läsa hur du gör om du är leverantör till kommunen och ska skicka en faktura till oss.

Om du är leverantör till offentlig verksamhet så ska du fakturera med elektronisk faktura (e-faktura). Du kan läsa mer om vilka regler och lagar som styr e-fakturering till offentlig verksamhet hos DIGG - myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Använd alltid referensnummer

Bergs kommun har olika sätt att hantera din fakturering, men oavsett system måster du märka fakturan med det referensnummer ni har fått från oss. Referensnumret innehåller BK följt av 2-5 siffror och ska skrivas utan mellanslag, till exempel BK123. Det är viktigt att inget annat skrivs i fältet för referens.

System för e-fakturor

Använd PEPPOL för e-faktura

Bergs kommun rekommenderar att du använder PEPPOL för elektronisk fakturering. Då behöver du ansluta ditt företag.

  • Kontrollera först med din leverantör av faktureringssystem om de kan skicka fakturor i PEPPOL.
  • Bergs kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002502.

Annat format för e-faktura

Du kan också skicka e-fakutror med Sve-faktura 1.0. Då behöver du ansluta ditt företag.

  • Kontrollera först med din leverantör av faktureringssystem om de kan skicka fakturor i det formatet.
  • Bergs kommuns VAN-leverantör för Sve-fakturor är Scancloud AB (Addett).
  • Bergs kommuns organisationsnummer är 212000-2502
  • ID/GLN: 2120002502

Om du inte kan skicka e-faktura

Om du inte har något system som kan skicka elektroniska fakturor, så kan du skicka pdf-faktura till oss via e-post på bergs.kommun@pdf.scancloud.se. Enbart pdf-fakturor kan skickas till denna e-postadress, det får endast vara en faktura per pdf och endast en pdf per mejl.

Kontakta ekonomistöd

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter