Avgifter och taxor

Kommunen avgifter och taxor faställs av kommunfullmäktige då kommunens budget beslutas. Denna sida är samlingssida för kommunens samtliga taxor.

Alkohol och tobak: Ansöknings- och tillsynsavgifter

Avfallstaxa

Exploateringsavtal

Fritidsverksamhet

Kopior, utskrift och avskrift (allmänna handlingar)

Kultur

Livsmedelstaxa

Läkemedelstaxa

Miljötaxa

Plan- och bygglagen (PBL)

Tomter

Transportdispenser

Utbildningsnämnden

Uthyrning

Avgifter för vatten och avlopp

Vård- och socialnämnden