Fastighets- och IT-nämnden

Fastighets- och IT-nämnden avvecklades under hösten 2022. IT-frågor hanteras från och med 2023 av Kommunstyrelsen. Frågor om ansvar för fastighetsförvaltning och lokalvårdsfrågor hanteras från och med 2023 av Fastighetsnämnden.

Fastighets- och IT- nämnden (FIN) ansvarade tidigare för kommunens interna e-post- samt IT-system, liksom utveckling av dessa. Nämnden ansvarade även för fastighetsförvaltning samt för lokalvårdsfrågor. Nämnden fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom nämndens ansvarsområde.

Presidium

Fastighets- och IT-nämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Kontaktuppgifter till politiker

Möten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2022

Datum

Protokoll

Ärendelista

17 mars

2022-03-17 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-17 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

23 juni

2022-06-23 Pdf, 906.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-23 Pdf, 178.4 kB, öppnas i nytt fönster.

22 september (nytt datum)

2022-09-22 Pdf, 516.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-22 Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.

15 december (nytt datum)

2022-12-15 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-15 Pdf, 707.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll 2021

Möten och protokoll 2021

Datum

Protokoll

Ärendelista

5 mars (nytt datum)

2021-03-05 Pdf, 471.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-03-05 Pdf, 29.9 kB, öppnas i nytt fönster.

15 april

2021-04-15 Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-04-15 Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3 juni

2021-06-03 Pdf, 420.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-06-03 Pdf, 28.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2 september

2021-09-02 Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-02 Pdf, 28.7 kB, öppnas i nytt fönster.

14 oktober

2021-10-14 Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-10-14 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

20 december (nytt datum)

2021-12-20 Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-20 Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar från 2020 kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.