Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. De 31 politikerna i kommunfullmäktige utses av kommuninnevånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Mandatfördelning för mandatperioden 2022-10-15 till 2026-10-15

  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna - 13 mandat
  • Bergspartiet - 1 mandat
  • Centerpartiet - 4 mandat
  • Moderaterna - 8 mandat
  • Sverigedemokraterna - 4 mandat
  • Vänsterpartiet - 1 mandat

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Inspelade sammanträden

Titta på kommunfullmäktiges inspelade sammanträden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll 2024

Möten och protokoll 2024

Datum

Protokoll

Ärendelista

21 mars

2024-03-21 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-21* Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.

18 juni

2024-06-18 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-18* Pdf, 546.1 kB, öppnas i nytt fönster.

26 september


 

22 oktober (extra)28 november

 

 

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

30 mars

2023-03-30 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-30* Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

19 juni

2023-06-19 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-19* Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

28 september

2023-09-28 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-09-28* Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.

30 november

2023-11-30, § 160 Pdf, 625.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-30, övriga paragrafer Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-30* Pdf, 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2022

Datum

Protokoll

Ärendelista

31 mars

2022-03-31 Pdf, 672.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-31* Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.

16 juni

2022-06-16 Pdf, 752 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-16* Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

29 september

2022-09-29 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-29* Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

24 november

2022-11-24 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-24* Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

13 december

2022-12-13 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-13 Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.

*Kontakta kommunsekreteraren om du vill läsa hela kallelsen.

Handlingar 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på kommunfullmäktiges protokoll?

Hantera prenumeration