Råd

 • BRÅ/Folkhälsoråd

  Brottsförebyggande/folkhälsorådet ska enligt kommunstyrelsens beslut 2022-11-08 ha politiska representanter från kommunstyrelsen, oppositionen, miljö- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och socialnämnden och fastighets- och IT-nämnden, där varje nämnd utser en ordinarie ledamot och en ersättare.

 • Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)

  Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Bergs kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

 • Näringslivsråd

  Bergs kommun har sedan 2007 inrättat ett näringslivsråd för att utöka samarbetet samt för att främja en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Bergs kommun samt i samverkan motivera och stödja utvecklingsprojekt.

 • Saemien raerie, samiska rådet

  Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Målet är att alla beslut ska tas i total enighet.