Saemien raerie, samiska rådet

Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Alla beslut bör tas i total enighet.

Den här sidan finns även på samiska

Samiska rådets huvudsakliga uppgifter är:

  • att vara delaktig i de beslut som rör samerna inom kommunen. Bland annat ska kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor eller ärenden som berör samer innan man tar beslut i respektive nämnd eller styrelse.
  • att verka som styr- eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska.

Deltagare och ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordförande i samiska rådet är Therese Kärngard (S).

Huvudansvarig tjänsteperson i samiska rådet är Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Möten 2023

  • 2023-02-24 kl. 9-12
  • 2023-06-02 kl. 9-12
  • 2023-08-28, heldag ute
  • 2023-11-17 kl. 9-12