Saemien raerie, samiska rådet

Saemein raerie, samiska rådet i Bergs kommun, samlas minst fyra gånger om året. Målet är att alla beslut ska tas i total enighet.

Om samiska rådet på samiska

Samiska rådets huvudsakliga uppgifter är:

  • att vara delaktig i de beslut som rör samerna inom kommunen. Bland annat ska kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor eller ärenden som berör samer innan man tar beslut i respektive nämnd eller styrelse.
  • att verka som styr- eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska.

Deltagare och ledamöter mandatperioden
2023-2026

Ordförande i samiska rådet är Therese Kärngard (S). Vice ordförande är Nils Anders Jonsson.

Huvudansvarig tjänsteperson i samiska rådet är Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Samiska ledamöter

Bengt Arne Johansson
Eileen Pålsson
Hanna Wasara Larsson
Nils Anders Jonsson
Mattias Lilja
Rasmus Liljedahl
Susan Liljedahl
Titti Fjällgren
Tova-Liza Willenfeldt

Samiska ersättare

Ann Kristin Solsten
Carina Liljedahl
Peder Johansson

Politiker

Desiré Ankarstrand (M), kommunstyrelsen
Lena Kjellsson (C), miljö- och byggnämnden
Karin Sundin (S) vård- och socialnämnden
Monica Hallquist (S), utbildningsnämnden
Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande

Ersättare

Annika Hagen (M), utbildningsnämnden
Daniel Hillbom (M), kommunstyrelsen
Daniel Andersson (S), miljö- och byggnämnden
Ida Asp (S), kommunstyrelsen
Helene Kindberg (C), vård- och socialnämnden

Tjänstepersoner

Anneli Olofsson, utbildningschef
Ebba Beattie, webbansvarig kommunikatör
Ingrid Larsson, avdelningschef vård och omsorg
Ralf Westlund, kommundirektör
Sanna Castillo Appell, sekreterare Tina Blomster, planchef Julia Carlberg, näringslivsutvecklare

Möten 2024

  • 2024-02-22 kl. 9-12
  • 2024-05-20 kl. 9-12
  • 2024-08-29, heldag ute
  • 2024-11-26 kl. 9-12