Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Bergs kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen.

Rådets arbetsuppgifter:

  • Utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- samt tillgänglighetsföreningar.
  • Verka för att pensionär- och tillgänglighetsaspekter tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvarar för.
  • Utgöra ett forum där pensionärs- och tillgänglighetsföreningars sakkunskap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser.
  • Genom pensionärs- och tillgänglighetsföreningar utgöra remissorgan i samhällsplaneringen.
  • Vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar rådet representerar.

Bergs kommuns KPTR består av nio ledamöter från pensionärs- och tillgänglighetsföreningar, kommunens äldreombud, en samisk representant samt representanter för kommunstyrelsen och vardera nämnd.

Ordförande: Ida Asp (S)
Vice ordförande: Anne-Li Hallgren, FUB Berg
Sekreterare/kontaktperson: Sanna Castillo Appell

Det går att kontakta rådets ordförande och sekreterare via kommunens växel 0687‑161 00.

Rådets sammanträdesdagar

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Möten och protokoll 2024

Möten och protokoll 2024

Datum

Protokoll

Ärendelista

19 mars

2024-03-19 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2024-03-19 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

28 maj

2024-05-28 Pdf, 1.2 MB.

2024-05-28 Pdf, 3.7 MB.

19 september

21 november

 

 

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

13 mars

2023-03-13 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-13 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

22 maj

2023-05-22 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-22 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

25 september

2023-09-25 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-09-25 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

4 december

2023-12-04 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2023-12-04 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll 2022

Möten och protokoll 2022

Datum

Protokoll

Ärendelista

14 mars

2022-03-14 Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-14 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

16 maj

2022-05-16 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-16 Pdf, 422.5 kB, öppnas i nytt fönster.

26 september

2022-09-26 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-26 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

5 december

2022-12-05 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-05 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll 2021

Möten och protokoll 2021

Datum

Protokoll

Ärendelista

13 september

2021-09-13 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-13 Pdf, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på KPTR:s protokoll?

Hantera prenumeration

Text