Näringslivsråd

Bergs kommun har sedan 2007 inrättat ett näringslivsråd för att utöka samarbetet samt för att främja en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Bergs kommun samt i samverkan motivera och stödja utvecklingsprojekt.

Rådet består av representanter från organisationer inom näringslivet, representant från arbetsförmedlingen och kommunala politiker och tjänstemän.
Fyra gånger per år sammanträder rådet för information och diskussioner angående förbättringsområden samt utvecklingsmöjligheter inom kommunens näringsliv.

Representanter från näringen

Oskar Sergel, Hackås
Anders Karlsson, Ljungdalen
Leena Grubb, Rätan
Peter Dahlbäck, Klövsjö & Företagarna
Kurt Jonsson, Svenstavik
Bertil Sivertsson, LRF
Markus Rödin, Svenskt näringsliv
Lars Nilsson, Åsarna
Anna Rydberg, Oviken

Från kommunen och arbetsförmedlingen

Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande
Bo Karlsson, ordförande kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Mia Eriksson, kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Richard Lundgren, kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Daniel Danielsson, kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Ralf Westlund, Kommundirektör
Anders Englund, Tillväxtchef