Personalutskottet

Personalutskottet (PU) är organiserat under kommunstyrelsen. Personalutskottets främsta uppgifter är hantering av personalärenden. Personalutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Personalutskottet har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som utses av kommunstyrelsen.

Möten och protokoll 2024

Möten och protokoll 2024

Datum

Protokoll

Ärendelista

30 januari

2024-01-30 Pdf, 594.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-01-30 Pdf, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster.

16 april

2024-04-16 Pdf, 934.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-04-16 Pdf, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster.

14 maj

2024-05-14 Pdf, 548.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-05-14 Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

17 september


 

12 november

 

 

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

14 februari

2023-02-14 Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-14 Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4 april

2023-04-04 Pdf, 752.2 kB.

2023-04-04 Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

16 maj

2023-05-16 Pdf, 657.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-16 Pdf, 638.1 kB, öppnas i nytt fönster.

31 augusti

2023-08-31 Pdf, 791.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-08-31 Pdf, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster.

6 oktober

2023-10-06 Pdf, 707.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-06 Pdf, 44.9 kB, öppnas i nytt fönster.

5 december

2023-12-05 Pdf, 698.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-12-05 Pdf, 1.5 MB.


Personalärenden hanterades innan 2023 av Arbetsutskottet (AU): AUs möten och protokoll för åren 2021 - 2022. De ansvarade även för den årliga budgethanteringen.

AUs handlingar för 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på personalutskottets protokoll?

Hantera prenumeration