Personalutskottet

Personalutskottet (PU) är organiserat under kommunstyrelsen. Personalutskottets främsta uppgifter är hantering av personalärenden. Personalutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Personalutskottet har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare som utses av kommunstyrelsen.

Möten och protokoll 2023

Möten och protokoll 2023

Datum

Protokoll

Ärendelista

14 februari

2023-02-14 Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-14 Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4 april


2023-04-04 Pdf, 25.6 kB, öppnas i nytt fönster.

16 maj31 augusti6 oktober5 december
Personalärenden hanterades innan 2023 av Arbetsutskottet (AU): AUs möten och protokoll för åren 2021 - 2022. De ansvarade även för den årliga budgethanteringen.

AUs handlingar för 2020 och bakåt i tiden kan beställas hos Demokratistödsenheten, kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Vill du prenumerera på personalutskottets protokoll?

Hantera prenumeration