Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) är organiserat under kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsutskottet ersätter plankommittén, markgruppen, bostadsutvecklingsgruppen samt lokalgruppen och samlar dessa frågar i utskottet. Samhällsbyggnadsutskottet bereder vissa ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Vill du prenumerera på samhällsbyggnadsutskottets protokoll?

Hantera prenumeration